UVJETI UPOTREBE WEB-MJESTA

Make-up.hr

Stupa na snagu 1. SVIBNJA 2018.

Dobro došli na web-mjesto posvećeno make-up proizvodima (dalje u tekstu „Web-mjesto”).

Pažljivo pročitajte ove Uvjete upotrebe kojima se uređuje upotreba Web-mjesta (dalje u tekstu „Uvjeti upotrebe”). Upotrebom Web-mjesta prihvaćate Uvjete upotrebe bez zadrške.

U slučaju bilo kakvih upita u vezi s upotrebom Web-mjesta možete nam se obratiti na sljedeću adresu: MATRIX building, Slavonska avenija 1C, 10000, Zagreb, Hrvatska.

 

PRAVNA OBAVIJEST

URL Web-mjesta: make-up.hr

Kontakt: E-pošta: [email protected] – +381 11 2029 100

Upravitelj za objave: Brigitte Streller

Izdavač: društvo L'Oreal Adria d.o.o, s registriranim sjedištem na adresi MATRIX building, Slavonska avenija 1C, 10000, Zagreb, Hrvatska, koje djeluje u ime make-up Web-mjesta (dalje u tekstu „Izdavač” ili „Mi”).

Hostira: UNIVERSAL MEDIA DOO Beograd, MB: 20051698 PIB:103923534, društva sa registriranim sjedištem na adresi Terazije broj 7-9 u Beogradu, koje zastupa direktor Biljana Kolaković;

Broj telefona: +381 11 2029 100

 

 1. PRISTUP WEB-MJESTU

Da biste mogli pristupati ovom Web-mjestu i upotrebljavati ga, morate biti [odrasla osoba. Ako ste maloljetni, bit će potrebna prethodna suglasnost vaših roditelja].

Za pristup Web-mjestu i/ili određenim dijelovima Web-mjesta može biti potreban PIN.  U tom slučaju vaša je odgovornost poduzeti potrebne mjere da bi takvi PIN-ovi ostali tajni.  U svakom ih trenutku možete promijeniti.  Međutim, broj pokušaja pristupa Web-mjestu i/ili određenim dijelovima Web-mjesta može biti ograničen kako bi se spriječila zloupotreba PIN-ova.  Molimo vas da nas obavijestite o svakoj zloupotrebi koju otkrijete.  U slučaju kršenja odredbi utvrđenih ovim Uvjetima upotrebe zadržavamo pravo obustave vašeg pristupa.

Vi snosite dodatne naknade za pristup i upotrebu internetske veze.

 

 1. INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

 

 1. Prava intelektualnog vlasništva

Za razvoj ovog Web-mjesta bila su potrebna znatna ulaganja.  Web-mjesto i svaki od njegovih elemenata (odnosno marke, slike, tekstovi, videozapisi itd.) zaštićeni su pravima intelektualnog vlasništva.  Nije dozvoljen nijedan oblik upotrebe, reprodukcije ili prikazivanja Web-mjesta (djelomično ili u cijelosti) ni na kojem mediju i ni u koju svrhu, uključujući, bez ograničenja, komercijalne svrhe.

Putem ovoga Web-mjesta možemo vam pružati sadržaje koje smijete preuzimati (dalje u tekstu „Sadržaj koji se može preuzeti”).  Dodjeljujemo vam neekskluzivno i neprenosivo pravo na upotrebu Sadržaja koji se može preuzeti, isključivo za vašu osobnu i privatnu upotrebu, bez ikakve naknade, za razdoblje pravne zaštite prava intelektualnog vlasništva kako su definirana francuskim i inozemnim zakonima i međunarodnim sporazumima.  Zabranjen je svaki oblik reprodukcije, prikazivanja, izmjene i distribucije Web-mjesta.  Preuzimanjem ili upotrebom Sadržaja koji se može preuzeti suglasni ste da ćete ga upotrebljavati u skladu s ovim Uvjetima upotrebe.

U slučaju da vam na raspolaganje stavimo Web-mjesto koje vam omogućuje uređivanje slika (posebice u svrhu virtualnog testiranja kozmetičkog proizvoda), ovime prihvaćate i suglasni ste da takvo Web-mjesto služi samo za vašu privatnu upotrebu u skladu s njegovom predviđenom namjenom.  Nemate dopuštenje ni za kakvu upotrebu ovog Web-mjesta kojom bi se mogao narušiti ugled, dobar glas ili prava trećih strana kako je opisano u nastavku.

 1. Prava trećih strana

Ovime vas podsjećamo da ste dužni ishoditi sva potrebna odobrenja i prava svih odgovarajućih nositelja prava u vezi sa sadržajem koji želite objaviti putem Web-mjesta, uključujući bilo koja i sva prava intelektualnog vlasništva i/ili prava vlasništva na književna i umjetnička djela ili industrijske proizvode te prava na publicitet (uključujući pravo na vlastitu sliku), kako biste mogli bez poteškoća upotrebljavati takav sadržaj.  Primjerice, dužni ste ishoditi prava na sav sadržaj (posebice fotografije) kojim se prikazuju novija arhitektonska zdanja, marketinški dizajn ili modni dizajn koji može biti prisutan (akronimi, logotipi itd.).

 1. Korisnički sadržaj

Na ovom Web-siteu možemo odrediti prostor koji će biti posvećen Korisničkom sadržaju, gdje spadaju, na primjer, tekstovi, fotografije, video snimci, itd. Kada postavite Korisnički sadržaj (kako je definiran u daljnjem tekstu) na naš site, ili odgovorite na naš poziv za korištenje Korisničkog sadržaja koji ste već objavili na društvenim medijima koristeći hashtag #yesMakeup, smatrat će se da dajete svoj pristanak na ove Uvjete korištenja.

Imamo pravo ukloniti bilo kakav Korisnički sadržaj ako, po našem mišljenju, takav sadržaj nije sukladan s ovim Uvjetima korištenja, uključujući situacije kada je sadržaj o kojem je riječ nelegalan i/ili u suprotnosti s prihvaćenim standardima moralnosti, i/ili narušava prava trećih osoba.  

Molimo vas obavijestite nas o bilo kakvom Korisničkom sadržaju koji smatrate da nije sukladan  primjenjivim važećim zakonima i/ili prihvaćenim standardima moralnosti i/ili ovdje navedenim principima i/ili koji narušava prava drugih, slanjem email-a na sljedeću adresu: [email protected] .

Hashtagovi Makeup platforme: #yesMakeup, #mymakeuprg, #mymakeuphr, #mymakeuprs, #mymakeupbg, #mymakeupsi (u daljnjem tekstu „Hashtag(ovi)”).   

Vašim odgovorom #yesMakeup pristajete na sljedeće:

Ustupate Nam neekskluzivno, prenosivo pravo da širom svijeta i bez naknade koristimo vaš video snimak (snimke), fotografiju (fotografije) i/ili drugi sadržaj objavljen na društvenim mrežama Instagram, Facebook, Twitter ili Google+, zajedno s vašim korisničkim imenom na društvenim mrežama (handle ili user name), profilnom slikom, komentarom i informacijama o lokaciji koje ste možda uključili u svoj sadržaj („Korisnički sadržaj”), a koji ste označili bilo kojim od gore navedenih Hashtagova u bilo kom mediju, uključujući, ali ne ograničavajući se na Naš Web-site i stranice na društvenim medijima, biltene, stranice subjekata koji se bave maloprodajom, stranice trećih osoba, tiskani materijal, prodavaonice za potrebe njihovog marketinga i/ili oglašavanja.  

Ovo pravo na korištenje Korisničkog sadržaja se daje za cijeli zakonski period trajanja prava intelektualne svojine, a posebice autorskih prava sukladno njihovom definicijom u važećim zakonima i međunarodnim konvencijama.

Dajete Nam pravo koristiti vaše korisničko ime, pravo ime, sliku, vizuelnu predstavu ili bilo koju drugu identifikacijsku informaciju u svezi s bilo kakvom uporabom vašeg Korisničkog sadržaja. Ovo korištenje osobnih prava daje se na isti period i za iste medije kao što je detaljnije navedeno u prethodnoj odredbi u svezi s Korisničkim sadržajem. Ovlašteni smo koristiti, prikazivati, reproducirati, distribuirati, prenositi, kombinirati s drugim materijalima, mijenjati i/ili uređivati Korisnički sadržaj u zakonske i/ili regulatorne svrhe na bilo koji način koji smatramo pogodnim (pri čemu se zadržava smisao originala), bez ikakvih obveza prema vama.

Potvrđujete i slažete se da: (i) posjedujete sva prava u svezi s Korisničkim sadržajem i/ili da imate dozvolu osobe (ili osoba) koja ima bilo kakva prava intelektualne svojine ili osobnih prava u svezi s Korisničkim sadržajem da ustupite ta prava; (ii) vi i sve druge osobe koje se pojavljuju u Korisničkom sadržaju nemate manje od 18 godina; i (iii) naše korištenje vašeg Korisničkog sadržaja neće prekršiti nijedan zakon niti narušiti prava trećih osoba.

Ovlašteni smo otkriti vaš identitet bilo kojoj trećoj osobi koja tvrdi da Korisnički sadržaj narušava njena prava. Ovaj dokument je ekskluzivno vlasništvo L’Oréal grupe.

Ukoliko vaš Korisnički sadržaj sadrži preporuku ili iznošenje osobnog iskustva u svezi s našim proizvodima ili uslugama, ovime potvrđujete da je reč o istinitom i preciznom odrazu vašeg iskrenog uvjerenja na temelju korištenja naših proizvoda i da ste objelodanili da ste prihvatili bilo kakav besplatan proizvod ili drugi podsticaj u zamjenu za sigurnost vašeg Korisničkog sadržaja.

Ovim vas obavještavamo da su navedene društvene mreže platforme u vlasništvu trećih osoba i da će se, u skladu s tim, stavljanje u opticaj i korištenje Korisničkog sadržaja preko navedenih društvenih mreža vršiti sukladno Uvjetima korištenja koje definiraju navedene treće osobe. Prema tome, nećemo se smatrati odgovornima ukoliko mi ili treće osobe koristimo sadržaj sukladno Uvjetima korištenja koje definiraju društvene mreže, uključujući, bez ograničenja, opseg i trajanje licenciranih prava i uklanjanje Korisničkog sadržaja. Vi snosite odgovornost za rješavanje bilo kakvih zahtjeva trećih osoba u svezi s korištenjem Korisničkog sadržaja sukladno Uvjetima korištenja koje definiraju društvene mreže.  

Pored toga, podsjećamo vas da se bilo kakav Korisnički sadržaj može pronaći putem internet pretraživača i da mu, prema tome, mogu pristupiti i drugi korisnici pored korisnika Web-sitea. Ovim potvrđujete i saglasni ste s tim da Korisnički sadržaj može biti predmet „viralne” komunikacije (word-of-mouth komunikacije) na web-siteovima trećih osoba i da Mi nećemo snositi odgovornost za bilo kakav zahtjev ili postupak u svezi s tim.

Ovim putem nam dajete pristanak za prikupljanje bilo kakvih osobnih podataka koje dostavite, kao I za uporabu i objelodanjivanje tih osobnih podataka u svezi s korištenjem vašeg Korisničkog sadržaja kako je opisano u prethodnom tekstu.

Vaši osobni podaci se mogu prenijeti ili im se može pristupiti i izvan prostora EEA, i mogu se dijeliti s partnerima ili drugim trećim osobama od povjerenja koji posluju u naše ime. Objavljivanjem Korisničkog sadržaja sa bilo kojim Hashtagom, ili na drugi način davanjem vaših osobnih podataka, dajete nam pristanak za prikupljanje, korištenje, objelodanjivanje, prijenos i obradu vaših podataka sukladno s ovim Uvjetima korištenja, Našom Politikom privatnosti, i važećim zakonima i propisima o zaštiti podataka. Više detalja o Privatnosti podataka možete pročitati u Odjeljku 5 („OSOBNI PODACI“).

Nećete pozivati na odgovornost ni Nas, ni bilo koju drugu osobu koja postupa u Naše ime, zbog bilo kakvih tvrdnji ili zahtjeva u svezi s korištenjem vašeg Korisničkog sadržaja. Prihvatate da vam nećemo platiti naknadu za korištenje vašeg Korisničkog sadržaja i/ili za bilo kakva prava intelektualne svojine u svezi s njim.

Prihvatate da možemo dobiti  i koristiti ili ukloniti vaš Korisnički sadržaj iz bilo kog razloga. U slučaju da se predomislite u svezi s dijeljenjem vašeg Korisničkog sadržaja, ili ne želite da vas dalje kontaktiramo u svezi s Korisničkim sadržajem, molimo vas otkažite tu opciju slanjem email-a na adresu: [email protected] .

Ovi Uvjeti korištenja se odnose na cijeli Web-site i na vaš Korisnički sadržaj, ako nije naznačeno drugačije. Osim toga, u mjeri u kojoj je vaš Korisnički sadržaj prikazan na Web-siteu ili na bilo kojoj stranici L’Oréal grupe, na vas će se odnositi i dodatni Uvjeti korištenja, sporazumi, smjernice i pravila L’Oréal grupe koji se primjenjuju na tim Web-siteovima i Korisnički sadržaj, i ovim potvrđujete da prihvatate sve obveze po osnovu takvih dodatnih Uvjeta korištenja ili pružanja usluge, sporazuma, smjernica, uputa ili pravila koje je postavila ili objavila L’Oréal grupa.  

 1. KODEKS PONAŠANJA

Na ovom Web-siteu možemo odrediti prostor koji će biti posvećen Korisničkom sadržaju, gdje spadaju, na primjer, tekstovi, fotografije, video snimci, itd. Kada postavite Korisnički sadržaj (kako je definiran u daljnjem tekstu) na naš site, ili odgovorite na naš poziv za korištenje Korisničkog sadržaja koji ste već objavili na društvenim medijima koristeći hashtag #yesMakeup, smatrat će se da dajete svoj pristanak na ove Uvjete korištenja.

Imamo pravo ukloniti bilo kakav Korisnički sadržaj ako, po našem mišljenju, takav sadržaj nije sukladan s ovim Uvjetima korištenja, uključujući situacije kada je sadržaj o kojem je riječ nelegalan i/ili u suprotnosti s prihvaćenim standardima moralnosti, i/ili narušava prava trećih osoba.  

Molimo vas obavijestite nas o bilo kakvom Korisničkom sadržaju koji smatrate da nije sukladan  primjenjivim važećim zakonima i/ili prihvaćenim standardima moralnosti i/ili ovdje navedenim principima i/ili koji narušava prava drugih, slanjem email-a na sljedeću adresu [email protected] .

Hashtagovi Makeup platforme: #yesMakeup, #mymakeuprg, #mymakeuphr, #mymakeuprs, #mymakeupbg, #mymakeupsi (u daljnjem tekstu „Hashtag(ovi)”).   

Vašim odgovorom #yesMakeup pristajete na sljedeće:

Ustupate Nam neekskluzivno, prenosivo pravo da širom svijeta i bez naknade koristimo vaš video snimak (snimke), fotografiju (fotografije) i/ili drugi sadržaj objavljen na društvenim mrežama Instagram, Facebook, Twitter ili Google+, zajedno s vašim korisničkim imenom na društvenim mrežama (handle ili user name), profilnom slikom, komentarom i informacijama o lokaciji koje ste možda uključili u svoj sadržaj („Korisnički sadržaj”), a koji ste označili bilo kojim od gore navedenih Hashtagova u bilo kom mediju, uključujući, ali ne ograničavajući se na Naš Web-site i stranice na društvenim medijima, biltene, stranice subjekata koji se bave maloprodajom, stranice trećih osoba, tiskani materijal, prodavaonice za potrebe njihovog marketinga i/ili oglašavanja.  

Ovo pravo na korištenje Korisničkog sadržaja se daje za cijeli zakonski period trajanja prava intelektualne svojine, a posebice autorskih prava sukladno njihovom definicijom u važećim zakonima i međunarodnim konvencijama.

Dajete Nam pravo koristiti vaše korisničko ime, pravo ime, sliku, vizuelnu predstavu ili bilo koju drugu identifikacijsku informaciju u svezi s bilo kakvom uporabom vašeg Korisničkog sadržaja. Ovo korištenje osobnih prava daje se na isti period i za iste medije kao što je detaljnije navedeno u prethodnoj odredbi u svezi s Korisničkim sadržajem. Ovlašteni smo koristiti, prikazivati, reproducirati, distribuirati, prenositi, kombinirati s drugim materijalima, mijenjati i/ili uređivati Korisnički sadržaj u zakonske i/ili regulatorne svrhe na bilo koji način koji smatramo pogodnim (pri čemu se zadržava smisao originala), bez ikakvih obveza prema vama.

Potvrđujete i slažete se da: (i) posjedujete sva prava u svezi s Korisničkim sadržajem i/ili da imate dozvolu osobe (ili osoba) koja ima bilo kakva prava intelektualne svojine ili osobnih prava u svezi s Korisničkim sadržajem da ustupite ta prava; (ii) vi i sve druge osobe koje se pojavljuju u Korisničkom sadržaju nemate manje od 18 godina; i (iii) naše korištenje vašeg Korisničkog sadržaja neće prekršiti nijedan zakon niti narušiti prava trećih osoba.

Ovlašteni smo otkriti vaš identitet bilo kojoj trećoj osobi koja tvrdi da Korisnički sadržaj narušava njena prava. Ovaj dokument je ekskluzivno vlasništvo L’Oréal grupe.

Ukoliko vaš Korisnički sadržaj sadrži preporuku ili iznošenje osobnog iskustva u svezi s našim proizvodima ili uslugama, ovime potvrđujete da je reč o istinitom i preciznom odrazu vašeg iskrenog uvjerenja na temelju korištenja naših proizvoda i da ste objelodanili da ste prihvatili bilo kakav besplatan proizvod ili drugi podsticaj u zamjenu za sigurnost vašeg Korisničkog sadržaja.

Ovim vas obavještavamo da su navedene društvene mreže platforme u vlasništvu trećih osoba i da će se, u skladu s tim, stavljanje u opticaj i korištenje Korisničkog sadržaja preko navedenih društvenih mreža vršiti sukladno Uvjetima korištenja koje definiraju navedene treće osobe. Prema tome, nećemo se smatrati odgovornima ukoliko mi ili treće osobe koristimo sadržaj sukladno Uvjetima korištenja koje definiraju društvene mreže, uključujući, bez ograničenja, opseg i trajanje licenciranih prava i uklanjanje Korisničkog sadržaja. Vi snosite odgovornost za rješavanje bilo kakvih zahtjeva trećih osoba u svezi s korištenjem Korisničkog sadržaja sukladno Uvjetima korištenja koje definiraju društvene mreže.  

Pored toga, podsjećamo vas da se bilo kakav Korisnički sadržaj može pronaći putem internet pretraživača i da mu, prema tome, mogu pristupiti i drugi korisnici pored korisnika Web-sitea. Ovim potvrđujete i saglasni ste s tim da Korisnički sadržaj može biti predmet „viralne” komunikacije (word-of-mouth komunikacije) na web-siteovima trećih osoba i da Mi nećemo snositi odgovornost za bilo kakav zahtjev ili postupak u svezi s tim.

Ovim putem nam dajete pristanak za prikupljanje bilo kakvih osobnih podataka koje dostavite, kao I za uporabu i objelodanjivanje tih osobnih podataka u svezi s korištenjem vašeg Korisničkog sadržaja kako je opisano u prethodnom tekstu.

Vaši osobni podaci se mogu prenijeti ili im se može pristupiti i izvan prostora EEA, i mogu se dijeliti s partnerima ili drugim trećim osobama od povjerenja koji posluju u naše ime. Objavljivanjem Korisničkog sadržaja sa bilo kojim Hashtagom, ili na drugi način davanjem vaših osobnih podataka, dajete nam pristanak za prikupljanje, korištenje, objelodanjivanje, prijenos i obradu vaših podataka sukladno s ovim Uvjetima korištenja, Našom Politikom privatnosti, i važećim zakonima i propisima o zaštiti podataka. Više detalja o Privatnosti podataka možete pročitati u Odjeljku 5 („OSOBNI PODACI“).

Nećete pozivati na odgovornost ni Nas, ni bilo koju drugu osobu koja postupa u Naše ime, zbog bilo kakvih tvrdnji ili zahtjeva u svezi s korištenjem vašeg Korisničkog sadržaja. Prihvatate da vam nećemo platiti naknadu za korištenje vašeg Korisničkog sadržaja i/ili za bilo kakva prava intelektualne svojine u svezi s njim.

Prihvatate da možemo dobiti  i koristiti ili ukloniti vaš Korisnički sadržaj iz bilo kog razloga. U slučaju da se predomislite u svezi s dijeljenjem vašeg Korisničkog sadržaja, ili ne želite da vas dalje kontaktiramo u svezi s Korisničkim sadržajem, molimo vas otkažite tu opciju slanjem email-a na adresu [email protected] .

Ovi Uvjeti korištenja se odnose na cijeli Web-site i na vaš Korisnički sadržaj, ako nije naznačeno drugačije. Osim toga, u mjeri u kojoj je vaš Korisnički sadržaj prikazan na Web-siteu ili na bilo kojoj stranici L’Oréal grupe, na vas će se odnositi i dodatni Uvjeti korištenja, sporazumi, smjernice i pravila L’Oréal grupe koji se primjenjuju na tim Web-siteovima i Korisnički sadržaj, i ovim potvrđujete da prihvatate sve obveze po osnovu takvih dodatnih Uvjeta korištenja ili pružanja usluge, sporazuma, smjernica, uputa ili pravila koje je postavila ili objavila L’Oréal grupa.  

 1. INFORMACIJE SADRŽANE NA WEB-MJESTU

 

 1. Opće odredbe

Ovime vas podsjećamo da može doći do netočnosti i izostavljanja informacija koje su dostupne na ovom Web-mjestu, posebice zbog trećih strana.  Obvezujemo se da ćemo ukloniti sve netočnosti ili upotpuniti takve informacije na Web-mjestu što je prije moguće.

 1. Informacije o proizvodima i uslugama

Proizvodi i usluge koji su vam predstavljeni na ovom Web-mjestu nisu dostupni za prodaju, nego predstavljaju opći prikaz asortimana proizvoda i usluga koje distribuiramo u zemlji u kojoj je ovo Web-mjesto dostupno.

 1. Savjeti i dijagnostički alati

Savjeti pruženi na ovom Web-mjestu i/ili dijagnostički alati koji se mogu staviti na raspolaganje samo su modeli namijenjeni za dobivanje stručnih kozmetičkih savjeta.

Informacije koje su u njima sadržane isključivo su indikativne i ni u kojem slučaju ne mogu zamijeniti medicinsku dijagnozu ili kliničko savjetovanje niti se mogu primijeniti umjesto medicinske terapije.

Shodno tome, ne možemo jamčiti vaše potpuno zadovoljstvo savjetima koji proizlaze iz upotrebe takvih alata i ne preuzimamo odgovornost ni za kakvu vašu upotrebu tih alata.

Za dodatne informacije ili u slučaju sumnji preporučujemo da se savjetujete sa svojim liječnikom.

 1. Hipertekstne poveznice

Hipertekstne poveznice koje se javljaju na Web-mjestu mogu vas preusmjeriti na web-mjesta koja objavljuju treće strane i na sadržaj koji ne možemo kontrolirati.  U skladu s time, u mjeri u kojoj su navedene hipertekstne poveznice uključene u ovo Web-mjesto za isključivu svrhu olakšavanja vašeg pregledavanja interneta, pretraživanje web-mjesta trećih strana ovisi o vašoj odluci i isključivo je vaša odgovornost.

 

 1. OSOBNI PODACI

Možemo prikupljati osobne podatke povezane s vama, posebice kada: (i) se pretplatite na neku uslugu; (ii) preuzmete Sadržaj koji se može preuzeti; (iii) se prijavite; (iv) se prijavite za igru/natjecanje; (v) nam pošaljete poruku e-pošte; (v) odgovorite na upitnik ili sudjelujete u istraživanju.

U skladu s primjenjivim zakonima i propisima imate pravo na pristup podacima te ispravljanje i brisanje podataka koji imaju veze s vama.  To pravo možete iskoristiti u bilo kojem trenutku nakon što nam pošaljete obavijest s priloženom kopijom svoje osobne iskaznice na sljedeću adresu:    [email protected]

Za dodatne informacije o obradi vaših osobnih podataka pročitajte naša pravila privatnosti ovdje.

 

 1. IZMJENE I DOPUNE WEB-MJESTA I UVJETA UPOTREBE

Možemo izmijeniti i dopuniti sadržaj i informacije navedene na Web-mjestu te ove Uvjete upotrebe, posebice u svrhu usklađivanja s novim primjenjivim zakonima i/ili propisima i/ili radi poboljšanja Web-mjesta.

O svakoj izmjeni i dopuni obavijestit ćemo vas putem Web-mjesta prije njihova stupanja na snagu pod ovim Uvjetima upotrebe.  Naknadna upotreba Web-mjesta smatra se vašim pristankom na nove Uvjete upotrebe, osim ako je za izmjenu i dopunu potrebna vaša izričita suglasnost.  

                               

 1. AUTORI

Web-mjesto je za Izdavača izradilo društvo UNIVERSAL MEDIA DOO Beograd, MB: 20051698 PIB:103923534, društva sa registriranim sjedištem na adresi Terazije broj 7-9 u Beogradu, koje zastupa direktor Biljana Kolaković; Broj telefona: +381 11 2029 100

 

 1. IZJAVA O ODRICANJU ODGOVORNOSTI

Neprekidno nastojimo osiguravati pristup Web-mjestu i Sadržaju koji se može preuzeti.  Međutim, ne možemo jamčiti trajnu dostupnost i pristupačnost Web-mjesta.  Ponekad ćemo možda morati privremeno obustaviti pristup cjelokupnom Web-mjestu ili njegovim dijelovima, posebice za potrebe tehničkog održavanja.

Dodatno naglašavamo da internetske, informatičke i telekomunikacijske mreže nisu lišene grešaka te može doći do prekida i kvarova.  Ne možemo pružati nikakva jamstva u tom pogledu i stoga nismo odgovorni ni za kakvu štetu povezanu s upotrebom internetskih, informatičkih ili telekomunikacijskih mreža, uključujući, bez ograničenja:

 • loš prijenos i/ili primanje bilo kakvih podataka i/ili informacija putem interneta;
 • vanjske napade ili računalne viruse;
 • svu nefunkcionalnu prijemnu opremu ili komunikacijske mreže te
 • svaku grešku interneta koja može onemogućiti pravilan rad Web-mjesta.

Konačno, naša je odgovornost ograničena na izravnu štetu, isključujući sve druge štete i gubitke,  točnije, svaku neizravnu štetu povezanu, bez ograničenja, s gubitkom zarade, prihoda ili dobre volje.

 

 1. MJERODAVNO PRAVO I SPOROVI

Ovi Uvjeti upotrebe regulirani su zakonima Republike Francuske, osim u slučaju da pravo države Vašega prebivalište ne propisuje drugačije.

U slučaju problema obratite se našoj korisničkoj službi:

 

[email protected] / MATRIX building, Slavonska avenija 1C, 10000, Zagreb, Hrvatska.

+38572602023

9h-17h

 

Bilo kakav potrošački spor će se riješavati pred nadležnim sudom, kako je to propisano zakonima države Vašega prebivališta.

 

 

***

Registrirajte se / Prijavite se